Energetický průkaz

Co je to průkaz energetické náročnosti budov (PENB)?

PENB je dokument, který posuzuje stav stávajícího energetického hospodářství objektu. PENB objekt hodnotí z hlediska spotřeby všech energií, a to energie na vytápění, ohřev teplé vody, vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalována) a umělé osvětlení. Dle vyhodnocení těchto skutečností zařadí objekt na stupnici od A do G energetické náročnosti.

PENB pro budovu

Vlastník budovy (nebo společenství vlastníků) je povinen:

- předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
- předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky při podpisu kupní smlouvy,
- zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky,

PENB se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, u které nebyla po 1.1.1947 provedena větší změna dokončené budovy. Větší změnou dokončené budovy je změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy, tedy souboru všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.

PENB pro jednotku

Vlastník jednotky je povinen:

- předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
- předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky při podpisu kupní smlouvy,
- zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky,

Vlastník jednotky neopatřuje PENB. Tuto povinnost nese společenství vlastníků jednotek v budově, kde se prodávaná jednotka nachází. O poskytnutí PENB, resp. jeho ověřené kopie, musí vlastník jednotky písemně požádat společenství vlastníků jednotek.
Pokud vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání předán PENB, resp. jeho ověřená kopie, může jej vlastník jednotky  nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky a v rámci plnění svých povinností předkládat a předávat kupujícímu místo PENB toto vyúčtování. V takovém případě pro vlastníka jednotky neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky.