Principy spolupráce s našimi klienty

ÚZKÁ SPOLUPRÁCE S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A NAVRŽENÍ NEJVHODNĚJŠÍHO ZPŮSOBU ZPENĚŽENÍ

Převzetí podkladů

Příprava smlouvy

Přibrání znalce

Zjištění ceny

Vyhotovení dražební vyhlášky

Provedení dražby a veškerých dalších kroků požadovaných zákonem nebo zakotvených ve smlouvě

Předání předmětu dražby vydražiteli

Zaslání výnosu z dražby na účet uvedený navrhovatelem