Přímý prodej

Vyslechneme si Vaše přání a požadavky a provedeme rozbor aktuálního právního a faktického stavu Vaší nemovitosti s ohledem na situaci na realitním trhu a doporučíme výši výchozí prodejní ceny, za kterou je v daném okamžiku na trhu s realitami možné Vaší nemovitost nabízet a úspěšně prodat.

Na základě párování našich poptávek a nabídek projdeme databáze potencionálních zájemců a oslovíme ty nejvhodnější. Připravíme atraktivní prezentaci Vaší nemovitosti a zahájíme inzerci na nejnavštěvovanějších realitních portálech, zejména na internetovém portále www.sreality.cz. Budete-li si přát, označíme Vaši nemovitost bannerem informujícím o prodeji.

Se zájemci o koupi realizujeme prohlídky nemovitosti, o jejichž průběhu Vás neprodleně budeme informovat, proběhnou-li v rámci Vaší nepřítomnosti.

S vážným zájemcem o koupi nemovitosti uzavřeme rezervační smlouvu.

Vypracujeme návrh kupní smlouvy, případně smlouvy o smlouvě budoucí kupní (u družstevních bytů se jedná o dohodu o převodu družstevního podílu) tak, aby jejich znění bylo v souladu se zájmy obou stran, a tento návrh s Vámi i druhou stranou budeme průběžně konzultovat za účelem dosažení oboustranné souhlasu.

Zajistíme vypracování a podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí.

Naše služby zahrnují bezplatnou advokátní úschovu kupní ceny u spolupracující advokátní kanceláře. V případě požadavku zajistíme úschovu u jiné advokátní či notářské kanceláře nebo úschovu bankovní.

Zorganizujeme protokolární předání nemovitosti za naší osobní účasti.

Na Vaši žádost Vám zajistíme vypracování znaleckého posudku pro účely výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí, Vaši daňovou povinnost za Vás ohlídáme, připravíme a podáme daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zajistíme vyplacení částky daně se zvolené úschovy.

Zprostředkujeme Vám kontakt na energetického specialistu za účelem vyhotovení energetického průkazu nemovitosti.
Zprostředkujeme Vám kontakt na pojišťovacího makléře pro sjednání pojištění nemovitosti či domácnosti.