Průběh prodeje


Obvyklý postup při prodeji bytu a nemovitosti (domu, pozemku)

1) Provedeme prohlídku prodávanou nemovitost a prověříme právní stav prodávané nemovitosti.

2) Uzavřeme smlouvu o zprostředkování služeb naší realitní kanceláře s vlastníkem nemovitosti.

3) Inzerujeme nemovitost na nejnavštěvovanějších realitních serverech, zejména www.sreality.cz a na našich internetových stránkách a aktivně vyhledáváme zájemce.

4) Se zájemci o nemovitost provádíme prohlídky a poskytujeme jim požadované informace.

5) S vážným zájemcem o koupi podepíšeme rezervační smlouvu a zajistíme složení rezervačního poplatku.

6) Obstaráme kvalitní návrh kupní smlouvy, případně smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

7) Je-li zapotřebí, smluvní strany uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

8) Kupující si zajistí financování kupní ceny nemovitosti (vlastní zdroje, hypotéka ..).

9) Zajistíme advokátní úschovu u spolupracujícího advokáta.

10) Kupující složí do sjednané úschovy kupní cenu.

11) Smluvní strany podepíší kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

12) Návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí společně s kupní smlouvou jsou podány na příslušný katastrální úřad.

13) Dle sjednaných podmínek v kupní smlouvě je provedena výplata peněz prodávajícímu.

14) Poté proběhne protokolární předání nemovitosti kupujícímu v termínu a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

15) Následuje podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na příslušný finanční úřad.

16) Závěrem dojde k výplatě deponované částky daně na účet příslušného finančního úřadu.